EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3
45 makale bulundu.
 • Renovasküler Hipertansiyonda Endovasküler Tedavinin Glutatyon Enzimleri Üzerine Etkisi
       Zuhal Parıldar1, Mustafa Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu1, Nevbahar Turgan1, Işıl Mutaf1, Ahmet Memiş2, Dilek Erdener1
 • Prehepatik Portal Hipertansiyonlu Ratlarda Propranolol ve Octreotide Tedavisinin Karaciğere ve Vasküler Endotel Üzerine Etkisi
       Ahmet Var1, Yeşim Güvenç1, Ece Onur1, Kemal Özbilgin2, Gülşen Giray2, Özer İlkgül3, Zeki Arı1
 • Gaitada Gizli Kan Testlerinde Guaiak ve İmmunokimyasal Yöntemlerin Karşılaştırılması
       Emel Altekin, Ahmet Solak, Pınar Tuncel
 • Sekonder Raynaud Fenomenli Hastalarda Homosistein Düzeyleri
       Ceyda Kabaroğlu1, Kenan Aksu2, Gökhan Keser2, Fahrettin Oksel2, Işıl Mutaf1, Sara Habif1
 • Hiperhomosisteinemide Biyokimyasal Mekanizmalar
       Ramazan Memişoğulları, Fatih Akçay
 • DNA Hasarı Analizinde µ-FADU ve COMET Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Abdulkerim Bedir1, Birşen Bilgici2, Zafer Yurdakul2, Bilge Ş. Gürsel2, Muhlise Alvur1
 • Yüksek Yaş ve Down Sendromu Riski Taşıyan Gebelerde, Seruloplazmin ve Adenozin Deaminaz Aktiviteleri
       Sema Uslu, Emine Sütken, Zilif Güçlüer, Ömer Çolak, Özkan Alataş
 • Tip 2 DM'de Düşük Molekül Ağırlıklı Serum Proteinleri ve Kreatinin Klirensi İle İlişkisi
       Asuman Orçun1, Nazan Tunçbilek1, İnci Küçükercan1, Gülcan Baloğlu1, Mehmet Sargın2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiak Belirteçler ve İz Elementler
       Sema Uslu1, Ömer Çolak1, Temir Ali Demir2, Asiye Berber2, Güven Özdemir3, Özkan Alataş1
 • Plasminojen Aktivatör İnhibitör Tip I, İnsülin Direnci ve Android Obezite
       B.A. Şentürk1, F. Üstüner1, S. Aksu1, Z. Sülek2
 • Kolesterolden Zengin Diyetle Beslenen Ratlarda N-Asetilsisteinin Anti-oksidan/Pro-oksidan Etkileri
       Serpil Bayır1, Sevgi Eskiocak1, Şemsi Altaner2, Erol Çakır1
 • Trombomodulin
       Tufan Ermiş, Nevbahar Turgan, Biltan Ersöz
 • Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein (hsCRP) ile Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol ve Trigliserid Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Can Duman1, Emin Alioğlu2
 • Konjuge Linoleik Asit Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri
       Sevil Kurban, İdris Mehmetoğlu
 • Acil Laboratuvarda C-Reaktif Proteinin Saptanmasında İmmunoturbidimetrik Yöntemin Analitik Değerlendirilmesi
       Güler Buğdaycı Erdinç Serin Fatih Özcan
 • Gestasyonal Diyabet Tarama Testi Yapılan Gebelerde C-reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeyleri
       Emin Savaş Kılavuz1, Cihan Kırbaş2, Eray Ulu2, Nermin Erol3
 • Travmatik Beyin Hasarı Belirteçleri
       Can Duman1, Serkan Yılmaz2
 • Sinovyal Kondromatozis: Olgu Sunumu
       V. Ercan Dinçel1, Hamza Özer2, Aylin Sepici-Dinçel3, Sacit Turanlı2
 • Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti İle Serum GGT Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Banu Arslan Şentürk1 Serkan Kap1, Nihal Kahya2, Oktay Ergene2, Füsun Üstüner1
 • Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
       Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
 • Glukoz Metabolizması Normal Bireylerde Glukoz Yüklemesi Sonrası Birinci Saat Glisemisi İle Bazal İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Emin Savaş Kılavuz1, Mehmet Tosun2, Tuba Şanlı3, Nermin Erol4
 • Siemens Immulite ve Abbott Architect TSH Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       Dilek Çımrın Ali Rıza Şişman Yasin Kenesarı Tuncay Küme, Pınar Akan Canan Çoker
 • Preeklampsili Gebelerde Üriner Enzimler ile Tübüler Hasarın Değerlendirilmesi
       Oya Sayın1, Sezer Uysal2, Banu Önvural2, Rengin Börekci3
 • CA15-3, CA 19-9, CA 125 ve CEA Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Sehavet Tezcan1, Şerif Ercan2, Özlem Çakır Madenci3, Nihal Yücel3, Asuman Orçun3
 • Talasemi Taramasında Primus Ultra2 Analyzer ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC Sistemlerinin Karşılaştırılması
       Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Serpil Aktaş Tosun1, Necat Yılmaz1
 • HPLC ve Immunoassay Yöntemleri İle Ölçülen D Vitamini Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Müge Bekmez1, Özkan Alataş2
 • Akut Koroner Sendromda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Eritrosit Dağılım Genişliğinin Kardiyak Belirteçler ile Karşılaştırılması
       Saadet Çelik1, Nezaket Eren1, Arzu Er2, Fatma Turgay1, Şebnem Ciğerli1, Kadriye Kılıçkesmez2, Erdinç Serin1
 • Bir Üniversite Hastanesinde Hemoglobinopati ve Talasemi Verilerinin Değerlendirilmesi
       Tevfik Balci, Merve Sibel Güngören, Saliha Uysal, Nejla Özer, Mehmet Aköz
 • Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Plazma Selenyum, Çinko ve Bakır Seviyeleri
       Tugba Arıkan1, Mehmet Kelles2, Selman Sarıca3, Metin Kılınc4
 • Mevzuat Değişikliğinin Kanda Etanol Tayini Numune Red Oranları Üzerine Etkisi
       Cemal Kazezoğlu, Yasemin Tuğba Sutaşır
 • İnvaziv Duktal Karsinom ve Fibroadenom Hastalarında İskemi Modifiye Albümin Düzeyleri
       Sibel Bilgili1, Özlem Uğurlu1, Giray Bozkaya1, Nuriye Uzuncan1, Baha Zengel2
 • Üç Farklı Kan Alma Tüpünde 30 Biyokimyasal Analitin Karşılaştırılması
       Inanc Karakoyun1, Fatma Demet Arslan1, Selin Onur1, Yasemin Kilic Ozturk2, Hulya Parildar2, Banu Isbilen Basok1
 • Direkt LDL-C Ölçümü ile Martin Hopkins ve Friedewald Hesaplaması: RCV ile Değerlendirme
       Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU1, Fatıma Betül TUNCER1 M. Ramazan Akdemir2
 • HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
       Mehmet Erten, Yeter Çakmak
 • Konya Şehir Hastanesi’nde PT, aPTT ve INR Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Çiğdem Damla Deniz1, Munise Yıldız1, Mehmet Sinan İyisoy2, Said Sami Erdem1, Hasan Basri Yıldırım1, Betül Kozanhan1, Beyza Ünlü1
 • Monoklonal Gamopatilerin Tanısında Serum Protein Elektroforezi
       Özgür Aydın1, İsmail Ertürk2
 • Çoklu Biyobelirteç Yaklaşımı ile Miyokard Enfarktüsü Sonrası Prognozun Öngörülmesi
       Evin Kocatürk1, Alparslan Birdane2, Arif Alper Cevik3, Ertugrul Colak4, Ahmet Musmul5, Omer Colak6
 • Hemoglobin A1c ölçümünde interferans: Hemoglobin D Varlığı
       Tevfik Noyan, Abdullah Üner, Murat Cihan
 • Kan Etanol Sonuçlarında Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
       Giray Bozkaya, Öznur Asil, Kaan Kuzu
 • Aktive Parsiyal Tromboplastin Zamanı, Protrombin Zamanı ve Fibrinojenin Diurnal Varyasyonu
       Tuna Semerci1, Alperen İhtiyar2, Fatma Demet Arslan3, Mehmet Hicri Köseoğlu3
 • Kronik Böbrek Hastalığına Bağlı Olan Serum hCG Yüksekliği
       Arzu Etem Akağaç1, Soycan Mızrak2, Tolga Mızrak3
 • Toksikolojik Analizlerde Kullanılan Analitik Teknikler
       Hüseyin Kayadibi
 • Saptama Limitleri Daha Düşük Olan GGK Testleri Kolonoskopi Sayısını Artırır
       Bayram Şen1, Oğuzhan Okcu2, Medeni Arpa3, Remzi Adnan Akdoğan4
 • COVID-19 Enfeksiyonu/Aşısından Sonra Antikora Göre Sınıflanan Kişilerde Hücresel İmmünite
       Niyazi Samet Yilmaz1, Reyhan Ozturk2, Bayram Sen3, Mustafa Ulukanligil4
 • Demir Eksikliği Anemisi Olan Üreme Çağındaki Kadınlarda Oksidatif Stres Belirteçleri
       Levent Deniz1, Meltem Yardım2, Mehmet Akif Saltabaş3, Hilmi Furkan Arslan4, Ramazan Fazıl Akkoç5, Hale Aral6
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim