EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-023
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kolesterolden Zengin Diyetle Beslenen Ratlarda N-Asetilsisteinin Anti-oksidan/Pro-oksidan Etkileri
Serpil Bayır1, Sevgi Eskiocak1, Şemsi Altaner2, Erol Çakır1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Hiperkolesterolemik diyet, N-Asetilsistein, oksidan stres, glutatyon, nitrik oksit

Diyetle kolesterol tüketiminin ateroskleroza yol açtığı ve kolesterolün serbest radikal üretiminde artışa neden olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca hiperkolesterolemik diyetin antioksidan sistemde değişikliklere yol açtığı da bildirilmektedir. Çalışmamızda; ratlarda hiperkolesterolemik diyetle oluşturulan oksidatif stres üzerine antioksidan etkili N-asetilsisteinin etkisini incelemeyi amaçladık.

Çalışmaya 53 adet dişi Sprauge-Dawley rat alındı. Ratlar rastgele olarak; kontrol, kolesterol, NAC1, NAC2 ve NAC3 olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubu normal standart rat diyeti ile beslenirken, diğer grupların tümü %1 kolesterol içeren diyetle 8 hafta boyunca beslendi. Tedavi gruplarına ayrıca periton içine 25, 50 ve 100 mg/kg/gün N-asetilsistein (NAC) uygulandı. Deney sonunda elde edilen örneklerde malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH), nitrik oksit (NO); kolesterol ve trigliserid analizleri yapıldı. Sonuçlar Kruskal Wallis varyans analizi ve ardından anlamlı bulunan parametreler Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi.

Kolesterol grubunda tam kan GSH düzeyleri düşükken; plazma kolesterol, MDA ve NO düzeyleri yüksekti. 25 mg/kg/gün NAC uygulanan grupta karaciğer MDA düzeyleri kolesterol grubuna göre artmışken; 50 mg/kg/gün uygulanan grubun hem plazma hem de karaciğer dokusu MDA düzeyleri azalmıştı. Bununla beraber 100 mg/kg/gün uygulanan grupta ise plazma ve karaciğer dokusu MDA düzeylerindeki artış dikkat çekiciydi.

Bulgularımız ışığında; hiperkolesterolemik diyetle beslenmenin oksidan strese ve antioksidan savunmada dengesizliğe yol açtığını söyleyebiliriz. Hiperkolesterolemik diyet ile oluşturulan bu oksidatif hasarı önlemede 25 mg/kg/gün NAC dozunun yetersiz kaldığını, 100 mg/kg/gün NAC dozunun toksik etki gösterdiğini ve en etkin dozun 50 mg/kg/gün olduğunu düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim