EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 4, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Serum Aterojenite İndeksi Olarak (TG/HDL-K) Oranının Değerlendirilmesi
Erkan Söğüt, Enver Avcı, Füsun Üstüner, Erdinç Arıkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kriyoprezervasyonun Sperm Malondialdehid Düzeyi ve Hareketine Etkisi
A. Görkem Mungan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kolesterolden Zengin Diyetle Beslenen Ratlarda N-Asetilsisteinin Anti-oksidan/Pro-oksidan Etkileri
Serpil Bayır, Sevgi Eskiocak, Şemsi Altaner, Erol Çakır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diz Osteoartriti Bulunan Hastalarda İki Adezyon Molekülünün (ICAM-1, VCAM-1) Serum Düzeyleri
Ayşenur Atay, Rezzan Günaydın, Mehmet Köseoğlu, Aysel Hür, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Hastalarında Serum Fosfat Düzeyleri ve Kalsiyum X Fosfat Sonuçlarının Karotis İntima-Media Kalınlığı İle İlişkisi
Banu Arslan Şentürk, Ruhan Uzun, Füsun Üstüner, Mustafa Cirit, Sadık İnce
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Trombomodulin
Tufan Ermiş, Nevbahar Turgan, Biltan Ersöz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim