EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Trombomodulin
Tufan Ermiş, Nevbahar Turgan, Biltan Ersöz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Kelimeler: Trombomodulin, trombin, protein C, antikoagülan, tromboemboli, inflamasyon, fibrinoliz
Özet
Trombomodulin (TM), proteoglik an yapısında gl ikozile bir transmembran proteinidir. Endotel hücresinde lokalize trombin reseptörüdür. Trombin fonksiyonları üzerinde düzenleyici rolü nedeniyle trombomodulin olarak isimlendirilmiştir. 557 amino asitten oluşur. Fonksiyonlarının bir kısmını trombinle kompleks yaparak protein C ve trombinle aktive edilen fibrinolizis inhibitörü (TAFI) üzerinden; bir kısmını da trombinden bağımsız olarak yapar. Trombinden bağımsız olarak inflamasyon, embriyogenez, inme, kanser, diyabet ve kollajen vasküler hastalıklarda etkindir.

Protein C, FVa ve FVIIIa'yı inaktive eden fizyolojik bir antikoagülandır. Aktivasyonu TM varlığına bağlıdır. Bu etkisinden dolayı TM, koagulasyon ve fibrinolitik süreçler arasındaki dengede önemli bir rol oynar.

TM gen polimorfizmleri nadir olmakla birlikte, toplumda sık görülen diyabet, ateroskleroz gibi hastalıkların patogenezinde önemli görünmektedir. Tedavide kullanımı halen deneme aşamasındadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim