EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kriyoprezervasyonun Sperm Malondialdehid Düzeyi ve Hareketine Etkisi
A. Görkem Mungan
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kriyoprezervasyon, sperm, malondialdehid, hareket

Sperm kriyoprezervasyonu, çeşitli onkolojik ve /veya immünolojik hastalıklar ve bunların tedavilerinden kaynaklanabilecek fertilizasyon problemlerinde, hastanın spermlerinin canlılıklarını yitirmeden dondurularak saklanması işlemidir. Ancak, bu işlem sonrasında spermlerin hareketinde azalma, hücre hasarı ve serbest oksijen radikallerinde artış olduğu bildirilmektedir. Biz çalışmamızda kriyoprezervasyon sonrası sperm hareketine olumsuz etkinin muhtemel oluş mekanizmasını araştırdık.

Bu prospektif çalışmada, kriyoprezervasyon amacıyla sperm veren germ hücreli testis tümörü olan 30 hastada dondurma işlemi uygulanmadan önce ve dondurulduktan bir ay sonra çözülen örneklerde lipid peroksidasyonu son ürünü olan malondialdehid (MDA) düzeyleri Kobayashi metodu ile, sperm hareketi ise Makler kamera kullanılarak ölçüldü.

Kriyoprezervasyon sonrasında MDA düzeyi artarken (p<0.005), sperm hareketleri ise azaldı (p<0.0001). Spearman korelasyon analizine göre, MDA düzeylerindeki artışın sperm hareketinde azalmayla korele olduğu saptandı (kriyoprezervasyon öncesi p=0.03, kriyoprezervasyon sonrası p=0.001).

Kriyoprezervasyonun lipid peroksidasyonunu arttırarak sperm hareketini azaltıcı bir etkiye yol açtığını düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim