EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 1
17 makale bulundu.
 • Akut Koroner Sendromlarda Akut Faz Reaktanları, Nitrik Oksid ve Östrojen
       Belgin Şenol1, Ceyda Kabaroğlu2, Saliha Aksun1, Sara Habif2, Işıl Mutaf2, Nevbahar Turgan2, Dilek Özmen2, Hakan Kültürsay3
 • Tip 2 Diyabetiklerde Protein C ve Serbest Protein S Düzeyleri
       Nazan Tunçbilek1, AsumanOrçun1, Nuray Kolcu1, Mehmet Sargın2, İnci Küçükercan1, Gülcan Baloğlu1
 • Plasminojen Aktivatör İnhibitör Tip I, İnsülin Direnci ve Android Obezite
       B.A. Şentürk1, F. Üstüner1, S. Aksu1, Z. Sülek2
 • Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde İnflamasyon Göstergeleri ve Fibrin Yıkım Ürünlerinin Rolü
       A. Erkin Bozdemir1, Burcu Barutçuoğlu1, Fatih Ekren2, Ceyda Kabaroğlu1, Gürhan Günaydın2, Sara Habif1, Çağ Çal2, Oya Bayındır1
 • C-Reaktif Protein İle Glukoz ve Yaş İlişkisi
       Rabia Nur Kocabaş1, A. Erkin Bozdemir2, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Zuhal Parıldar2, Ceyda Kabaroğlu2, Oya Bayındır2
 • Demir Homeostazının Yeni Düzenleyicisi Hepsidin
       Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir
 • Klinik Tanı ve Laboratuvar Pratiğinde D-dimer Testi
       Tevfik Noyan
 • Koagülasyon Cihazı Değişiminde Karşılaştırılan Hasta Sonuçları
       Sevim Eşmedere Eren, Banu Çaycı, Gökçe Atikeler, Özlem Gülbahar, Hatice Paşaoğlu
 • İskemi Modifiye Albuminin İnflamatuvar Parametrelerle İlişkisi
       Can Duman1, Ertan Eşsizoğlu1, Elif Demircan1, Funda Kırtay Tütüncüler1, Coşkun Bakar2, Yusuf Kurtulmuş3
 • Serum Separatör Tüp ile Trombin İçeren Hızlı Serum Tüplerinde Analiz Edilen Parathormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Ayfer Çolak1, Hülya Yalçın1, Merve Zeytinli Akşit1, Elif Merve Arı1 Anıl Baysoy1 Mustafa Osman Zengin2
 • PT ve aPTT referans aralıklarının yaş bağımlı değişiminin belirlenmesi
       Şerif Ercan1, Salih Karaca2, Mahmut Çakır3
 • Seramidler ve Hastalıklarla İlişkisi
       Dilara Bal Topcu, Yesim Öztas, İncilay Lay
 • Sigara Kullanımının Yüksek Duyarlıklı C-Reactive Protein/Albümin Oranı Üzerine Etkisi
       Hüseyin Kurku1, İbrahim Solak2, Yavuz Turgut Gederet3, Mehmet Ali Eryilmaz4
 • Sigara Kullanımı Serum Vitamin D ve İnflamasyon Belirteç Düzeyleri ile ilişkili midir?
       Celal Kurt1, Sembol Yıldırmak2, Murat Usta2, Ömer Emecen2
 • INR Ölçümünde Hastabaşı Test Cihazının Rutin Koagülometrik Yöntemle Karşılaştırılması
       Gülçin Erdal Şahingöz1, Nilgün Işıksaçan2, Murat Koşer3
 • Konya Şehir Hastanesi’nde PT, aPTT ve INR Referans Aralıklarının Belirlenmesi
       Çiğdem Damla Deniz1, Munise Yıldız1, Mehmet Sinan İyisoy2, Said Sami Erdem1, Hasan Basri Yıldırım1, Betül Kozanhan1, Beyza Ünlü1
 • COVID-19 Hastalarında Semaphorin Proteinlerinin Kan Belirteçleri ile İlişkisi
       Hamza Malik Okuyan1, Serdar Doğan2, Tayibe Bal2, Mehmet Çabalak2
 •  

  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim