EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Tanı ve Laboratuvar Pratiğinde D-dimer Testi
Tevfik Noyan
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ordu
Anahtar Sözcükler: Fibrin yıkım ürünleri, venöz tromboembolizm, pulmoner emboli

D-dimer antijeni, çapraz bağlı fibrine üç farklı enzimin ardışık etkisi sonucunda oluşan bir fibrin yıkım ürünüdür. Plazma D-dimer seviyelerinin yükselmesi trombus oluşumunun güvenilir bir göstergesidir. D-dimer, özellikle venöz tromboemboli dışlanmasında ve tekrar riskinin değerlendirilmesinde sık olarak kullanılan güvenilir bir laboratuar testidir. D-dimer üzerindeki özgün epitoplara karşı gelişen monoklonal antikorlar, yalnızca fibrinle çapraz reaksiyona girdiğinden, bu özellik, D-dimer testine tanısal açıdan yüksek özgüllük katar. Bu makalede, D-dimer ölçüm yöntemleri ve tanısal önemine ilişkin literatür bilgileri özetlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim