Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Koagülasyon Cihazı Değişiminde Karşılaştırılan Hasta Sonuçları
Sevim Eşmedere Eren, Banu Çaycı, Gökçe Atikeler, Özlem Gülbahar, Hatice Paşaoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Protrombin zamanı; aktive kısmi tromboplastin zamanı; regresyon çözümlemesi

Amaç: Tıbbi laboratuvarlarda yeni bir cihaz kullanılmaya başlanacaksa; yöntem karşılaştırılması yapılmalıdır. Rutin laboratuvarlarda ye ni yöntemin doğruluğunu tespit etmek için aday yöntem mevcut yöntemle karşılaştırılabilmektedir. Bu çalışmada, aday koagülasyon cihazının laboratuvarda mevcut koagülasyon cihazı ile karşılaştırarak analitik performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yöntem karşılaştırma için acil laboratuvarımızda çalışılan 2010 yılına ait 78 hasta örneği sonuçları kullanılmıştır. Bu örneklerin protrombin zamanı (PTZ), uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) düzeyleri Sysmex CA-500 ve MTX II Coag-AMate cihazlarında çalışılmıştır. APTT ve PTZ/INR değerleri MedCalc ve Excel programları ile regresyon analizi yapılarak ve Bland - Altman grafikleri uygulanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Lineer regresyon sonucu PTZ için r= 0.961, INR için r=0.965 ve APTT için r=0.854 olarak bulunmuştur. Korelasyon katsayıları 0.975'ten küçük olduğu için Passing - Bablok regresyon analizi uygulanmış ve cihazlar arasında sistematik ve rastgele hata saptanmıştır. Her üç testin Bland-Altman grafiklerinde sistematik hata gözlenmiştir. Çalışmamızda MTX II Coag-A-Mate cihazının Sysmex CA- 500'e göre daha yüksek APTT ve PTZ sonucu, daha düşük INR sonucu verdiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Cihazlar arasında sistematik ve rastgele hata olmasına rağmen CLIA izin verilen total hatadan daha düşük fark çıktığı için yeni cihazın sonuçlarının kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim