EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 11, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Atletlerde Egzersizin Tükürük Alfa Amilaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
Güler Bugdaycı, Bekir Yüktaşır, Şerife Özen, Hasan Birol Yalçın, Gül Tiryaki Sönmez, Hüsamettin Çakıcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koagülasyon Cihazı Değişiminde Karşılaştırılan Hasta Sonuçları
Sevim Eşmedere Eren, Banu Çaycı, Gökçe Atikeler, Özlem Gülbahar, Hatice Paşaoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CA15-3, CA 19-9, CA 125 ve CEA Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Sehavet Tezcan, Şerif Ercan, Özlem Çakır Madenci, Nihal Yücel, Asuman Orçun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glomerüler Filtrasyon Hızı Tahmininde MDRD Formülünün Kreatinin Klirensi İle Karşılaştırılması
H. Ebru Açıkgöz, Özlem Tüysüz, Emre Sarandöl, Melahat Dirican
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Potansiyel Tanısal Bir Biyobelirteç Olarak Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin
Emel Altekin, Yasin Kenesarı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Demir Birikimi Olan Hastada C282y/H63d Mutasyonu: Herediter Hemokromatozis Olgusu
Mutay Aslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim