Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Potansiyel Tanısal Bir Biyobelirteç Olarak Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin
Emel Altekin, Yasin Kenesarı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakltesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Lipokalin; biyobelirte; akut böšbrek hasarı

Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL), nötrofiller ve böbrek proksimal tübüllerini de içeren çeşitli epitellerden sentez edilen küçük, stabil bir proteindir. Başlangıçta enfeksiyon ve bazı adenokanser türleri için tanısal amaçlı kullanımı ileri sürülürken, böbrek hasarı sonrası idrarda dramatik yükselişi NGAL'i günümüzde böbrek hasarı için kullanışlı bir biyobelirteç yapmıştır. Bu derlemede yeni bir biyobelirteç olarak NGAL ele alınacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim