EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 11, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Akut Koroner Sendrom'lu Hastalarda Matriks Metalloproteinaz-1 (MMP-1), Metalloproteinaz-1 Doku İnhibitörü (TIMP- 1) ve Okside LDL'nin İlk 48 Saatteki Değişimleri
Ünsal Ünüvar, Pınar Akan, Bahri Akdeniz, Önder Kırımlı, Banu Önvural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Koroner Sendrom Hastalarında Gebelikle İlişkili Plazma Protein A (PAPP-A) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I (IGF-I) Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Şahika Özen Eren, Bünyamin Kaptanoğlu, Hülya Aybek, Mahmut Şenyurt, Mert Özen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Preeklamptik Gebelerde Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
Gökhan Utku, Sembol Türkmen Yıldırmak, Müberra Vardar, Ekrem Özakın, Yüksel Gülen Özbanazı, Veli Mihmanlı, Hatice Birgül Ayabakan, Hülya Çerçi
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıvı Kromatografi-Ardışık Kütle Spektrometresi ile Vitamin D Analizinde Örnek Stabilitesi
Evren Akgöl, Sedat Abuşoğlu, Hüseyin Tuğrul Çelik, Cevdet Züngün, Sevilay Sezer, Turan Turhan, Muhittin Serdar, Metin Yıldırımkaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Anjiografinin Total Antioksidan Kapasite Düzeylerine Etkisi
Serap Çuhadar, Tuna Semerci, Mehmet Köseoğlu, Filiz Akyıldız Akçay, Tuğba Kantaroğlu Aydın, Ayşenur Atay, Serdar Bayata
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Over Rezerv Tayininde En İyi Belirteç: Anti-Mülleriyen Hormon (AMH)
Meltem Demir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim