Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-072
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sıvı Kromatografi-Ardışık Kütle Spektrometresi ile Vitamin D Analizinde Örnek Stabilitesi
Evren Akgöl1, Sedat Abuşoğlu2, Hüseyin Tuğrul Çelik3, Cevdet Züngün4, Sevilay Sezer4, Turan Turhan4, Muhittin Serdar5, Metin Yıldırımkaya6
1Birecik Devlet Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Urfa
2Selçuk Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
6Ankalab Laboratuvarı, Biyokimya Bölümü, Ankara
Anahtar Kelimeler: Vitamin D; ardışık kütle spektrometresi
Özet
Amaç: Vitamin D, hücre büyümesinde, bağışıklık sisteminde ve metabolizmada çeşitli işlevlere sahiptir. Vitamin D eksikliği, rikets ile ilişkili olup bunun yanında immun sistem hastalıkları, kanser, kalp krizi (MI), diyabet ve bulaşıcı hastalıkların riskini arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, analiz edilmek üzere alınan plazma örneğine ait saklama şartlarının sıvı kromatografi-ardışık kütle spektrometresi (LC-MS/MS) ile tayin edilen vitamin D testi üzerine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (A.N.E.A.H) polikliniklerine başvuran hastalardan rastgele alınan kan örnekleri K2-EDTA içeren tüplere (n=35) konulup 30 dakika içerisinde santrifüj edildikten sonra plazmaları üç porsiyona ayrıldı. Çalışma için üç grup oluşturuldu. Grup 1 oda sıcaklığında saklanan 35 örnek, grup 2 buzdolabında 2-8ºC'de saklanan 35 örnek ve grup 3, -80ºC'de dondurulmuş halde saklanan 35 örnek olarak ayrılıp vitamin D analizleri bir gün sonra sıvı kromatografitandem kütle spektrometresi ile Ankalab Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Bulgular: Statistical Package for the Social Sciences (SPPS) versiyon 15 ile Wilcoxon testi kullanılarak yapılan istatistiksel analizde Grup 3'e ait vitamin D değerleri Grup 1 ve 2 ye kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunurken (her ikisi için p<0.001) Grup 1 ve 2' nin Vitamin D değerleri arasında istatistiksel bir fark gözlenmemiştir (p=0.051).

Sonuç: Buna göre sıvı kromatografi-ardışık kütle spektrometresi ile gerçekleştirilen vitamin D analizlerinde aynı gün içerisinde çalışma yapılmayacaksa plazma örneklerinin analizin gerçekleştirileceği zamana dek dondurulması elde edilen sonuçlar açısından daha anlamlı olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim