Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-085
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Over Rezerv Tayininde En İyi Belirteç: Anti-Mülleriyen Hormon (AMH)
Meltem Demir
Medicalpark Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Antalya
Anahtar Sözcükler: Anti-Mülleriyen hormon; biyobelirteç; yardımcı üreme teknikleri

Mülleriyen inhibiting substans (MIS) olarak da adlandırılan Anti-mülleriyen hormon (AMH), Transforming Growth faktör-Β (TGF-Β) ailesinin bir üyesidir. Kadınlarda overlerde gestasyonun 36. haftasında granüloza hücrelerinde başlayan üretim menapoza kadar küçük antral folliküllerde devam eder. AMH, preantral ve small antral folikülleri saran granüloza hücrelerinde üretilmektedir. Bu nedenle AMH düzeyleri rezidüel primordial folliküllerin sayısını, küçük foliküllerdeki büyüyen kohortu veya yumurtalık rezervini yansıtır.

AMH sağlıklı kadınlarda yumurtalık havuzunun yaşa bağlı azalmasını göstermede en iyi endokrin belirteçtir. AMH ölçümü en çok in vitro fertilizasyondan önce yapılmaktadır. Çünkü AMH ölçümü tedaviye verilecek kötü veya aşırı cevabı tahminde kullanılmaktadır. Bununla birlikte son zamanlarda yapılan araştırmalarda AMH, polikistik over sendromu, granuloza hücre tümörleri ve prematür ovaryen yetmezlik gibi çeşitli ovaryan patolojik durumlarda da sıklıkla kullanılmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim