Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Atletlerde Egzersizin Tükürük Alfa Amilaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
Güler Bugdaycı1, Bekir Yüktaşır2, Şerife Özen2, Hasan Birol Yalçın2, Gül Tiryaki Sönmez3, Hüsamettin Çakıcı4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Bolu
3Lehman College, Sağlık Bilimleri Bilim Dalı, New York, ABD
4Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bolu
Anahtar Sözcükler: Egzersiz; tükürük alfa-amilazlar; sempatik sinir sistemi

Amaç: Bu çalışma, tükür ük alfa amilaz aktivitesinin egzersiz üzerine etkisi ve sempatik sinir sistemi ile ilişkisini göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 18-21 arası değişen altı erkek sporcu randomize çapraz desen (crossover design) ile 4 saatlik iki denemeye (kontrol ve egzersiz) katıldılar. Atletler egzersiz denemesinde, maksimum oksijen tüketiminin %50'sinde 105 dakika, ve maksimum oksijen tüketiminin %75'inde 15 dakika koştular ve daha sonraki 2 saat istirahat ettiler. Katılımcı sporcular kontrol denemesinde 4 saat boyunca istirahat ettiler. Verilerin analizinde tekrarlayan ölçümlerde iki yönlü varyans analizi kullanıldı.

Bulgular: Tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans (ANOVA) analizi sonucu tAA'nin zamanla (Zaman: F=20.332: 1.690, p<0.001, etki alanı=0.670) her iki denemede de değiştiği (Deneme: F=52.99: 1, p<0.001, etki alanı=0.841) ve denemeler arasında da istatiksel olarak anlamlı (Zaman x Deneme: F=15.244:1.690, p<0.001, etki alanı=0.604) fark olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Atletlerde, uzun süreli akut aerobik egzersizin sempatik sistem aktivitesine etkisi, tükürük alfa amilaz aktivitesinin artış algoritması ile gösterilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim