Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CA15-3, CA 19-9, CA 125 ve CEA Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Sehavet Tezcan1, Şerif Ercan2, Özlem Çakır Madenci3, Nihal Yücel3, Asuman Orçun3
1Batman Devlet Hastanesi, Biyokimya, Batman
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Biyokimya, Kırklareli
3Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Referans sınırlar; karsinojen belirteçler

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz laboratuva rında çalışılan parametrelerden karbonhidrat antijen 15-3 (CA15-3), karbonhidrat antijen 19-9 (CA19-9), karbonhidrat antijen 125 (CA125) ve karsinoembriyojenik antijene (CEA) ait referans aralıklarının hesaplanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 17.08.2009-11.09.2009 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuranlardan Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical and Laboratory Standarts Institute, CLSI) C28-A prosedürüne uygun olarak 325 birey seçildi. CA15-3, CA19-9, CA125 ve CEA düzeyleri Immulite 2000 otoanalizöründe (Healthcare Diagnostics Products Ltd., İngiltere) serumda solid faz two-site kemiluminesan enzim immün ölçüm yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Ortalama CA15-3 düzeyi 22.32 ± 13.45 U/ml, ortalama CA19-9 düzeyi 8.95 ± 9.10 U/mL, ortalama CA125 düzeyi 7.97 ± 4.62 U/mL, ortalama CEA düzeyi 2.45 ± 1.74 ng/mL olarak saptandı. CA15-3 referans aralığı 8.33-52.47 U/mL, CA19-9 referans aralığı 2.5-32.35 U/mL, CA125 referans aralığı 2.28-19.15 U/mL, CEA referans aralığı ise 50 yaş altı için 0.36-6.47 ve 50 yaş üstü için 1.01- 8.72 ng/mL olarak bulundu.

Sonuç: Çalışma sonucunda elde edilen değerler üretici firmanın önerdiği değerlerden farklı bulundu. Elde edilen değerlerin içinde bulunduğumuz toplumun değerlerini daha gerçekçi yansıttığı ve laboratuvarda referans aralığı olarak kullanılabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim