EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-125
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Demir Homeostazının Yeni Düzenleyicisi Hepsidin
Güneş Başol, Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Hepsidin, demir homeostazı, inflamasyon anemisi, hemokromatozis

Son yıllarda keşfedilmiş, peptid yapıda bir hormon olan hepsidin, barsaklardaki demir emiliminin, makrofajlardaki demir döngüsünün ve hepatik depolardan demir salınımının homeostatik düzenleyicisi olarak tanımlanmaktadır. Hepsidin hücresel demir çıkışını, ferroportine bağlanarak ve onun yıkımını uyararak inhibe etmektedir. Hepsidin sentezi demir yüklenmesi ile artarken, anemi ve hipoksi durumlarında azalmaktadır. Ayrıca, hepsidin sentezi inflamasyon sırasında uyarılarak, makrofajlarda demirin tutulmasına, plazma demir düzeylerinin azalmasına ve inflamasyon anemisine yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar herediter hemokromatozisin bilinen birçok formundan hepsidin eksikliğinin sorumlu olabileceğini göstermiştir. Hepsidinin ve demir metabolizmasındaki rolünün keşfi, inflamasyon anemisi ve hemokromatozis için yeni tedavi olanaklarına yol açabilecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim