EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-088
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COVID-19 Hastalarında Semaphorin Proteinlerinin Kan Belirteçleri ile İlişkisi
Hamza Malik Okuyan1, Serdar Doğan2, Tayibe Bal2, Mehmet Çabalak2
1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Department of Biomedical engineering, Sakarya, Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal University, Department of Medical Biochemistry, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19; Semaforinler; SARS-CoV-2; inflamasyon; Sema3A; Sema4A; Sema4D; Sema7A; Biyobelirteç
DOI: 10.56615/tkbd.2023.10

Amaç: COVID salgını dünya çapında sosyo-ekonomik yaşamı ve sağlık sistemlerini etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Semaforinlerin bazı hastalıklardaki rolü nispeten bilinmesine rağmen, bu moleküllerin COVID-19'un patogenezi ile ilişkisi belirsizliğini koruyor. Bu nedenle, Semaforinlerin (Sema3A, Sema4A, Sema4D ve Sema7A) biyokimyasal ve inflamatuar değişikliklerle ilişkisini ve COVID-19 hastalarında hastalık varlığını ve hastalık şiddetini öngörmedeki rollerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya toplam 144 COVID-19 hastası ve 20 sağlıklı birey dahil edildi. Serum Semaforinleri, Enzime bağlı İmmünosorbent Tahlili kullanılarak analiz edildi. Diğer laboratuvar parametreleri, rutin laboratuvar teknikleri kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Sema3A konsantrasyonları, sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında hem şiddetli hem de şiddetli olmayan COVID-19 grubundaki hastalarda yüksekti (p<0.0001). Şiddetli COVID-19 grubundaki hastalarda Sema4A seviyeleri anlamlı olarak azaldı (p=0.002). Sema3A, EOS, RBC, HGB, HCT ve MCV gibi rutin hematolojik belirteçlerle negatif korelasyon gösterdi. Ayrıca Sema3A, D-dimer ve fibrinojen gibi pıhtılaşma belirteçleri ve ESR, CRP, PCT ve ferritin gibi inflamatuar belirteçler ve ALT, AST, BUN, CK ve LDH gibi biyokimyasal belirteçler ile pozitif korelasyon göstermiştir. Sema4A, WBC ile negatif korelasyon gösterirken, LYM ve HCT ile pozitif korelasyon gösterdi. 3,03 ng/mL'nin üzerindeki Sema3A seviyeleri ve 11,8ng/mL'nin altındaki Sema4A konsantrasyonları COVID-19'un varlığını öngörebilir (sırasıyla p<0,0001, p=0,02).

Sonuç: Burada sunulan verilerimiz, Sema3A ve Sema4A'nın COVID-19 için tanısal belirteçler olabileceğini ve hastalığın klinik yönetiminde önemi olabileceğini düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim