EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PT ve aPTT referans aralıklarının yaş bağımlı değişiminin belirlenmesi
Şerif Ercan1, Salih Karaca2, Mahmut Çakır3
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya , Kırklareli, Türkiye
2Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kırklareli, Türkiye
3Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kırklareli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kan pıhtılaşma testleri, kısmi tromboplastin zamanı, pediatri, protrombin zamanı, referans değerleri

Amaç: Hemostatik sistem fetal yaşamdan erişkinlik dönemine kadar sürekli gelişim göstermektedir. Bu nedenle, koagülasyon testlerinin referans aralıklarının yaşa bağlı olarak değişiminin belirlenmesi hemostazın doğru şekilde değerlendirilebilmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, protrombin zamanı (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) yaşa özgü referans aralıklarının belirlenmesi ve çocuklar ile erişkin referans aralıklarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, minör elektif cerrahi öncesi preoperatif değerlendirme kapsamında PT ve aPTT testleri istenen çocuk ve erişkin hastalar dahil edildi. Pediatrik ve erişkin bireyler, yaşlarına göre dört gruba ayrıldı (Grup 1: 1-5 yaş; Grup 2: 6-10 yaş; Grup 3: 11-16 yaş ve Grup 4: ≥18 yaş). PT ve aPTT, SF8100 (Beijing Succeeder, Çin) koagülasyon cihazında aynı marka reaktif kullanılarak mekanik koagülometrik ölçüm yöntemiyle belirlendi. Referans aralığı, grupların birey sayısına göre nonparametrik yöntem veya Robust yöntemiyle belirlendi. Pediatrik referans aralıklarının erişkin referans aralığıyla karşılaştırılması z testiyle gerçekleştirildi.

Bulgular: Bu çalışmaya toplam 473 pediatrik [Grup 1 (n=120), Grup 2 (n=324) ve Grup 3 (n=29)] ve 143 erişkin birey dahil edildi. Pediatrik gruplarda belirlenen PT referans aralıkları erişkin grubunki ile benzer bulundu (Hesaplanan z değeri < Kritik z değeri). aPTT için belirlenen referans aralıkları ise, tüm pediatrik gruplarda erişkinlere göre anlamlı daha yüksek belirlendi (Hesaplanan z değeri > Kritik z değeri).

Sonuç: aPTT referans aralığı çocuklarda erişkinlere göre daha uzun süreli olabilmektedir. Bu nedenle, çocuklarda aPTT sonuçlarının hatalı yüksek olarak değerlendirilmesinin engellenmesi amacıyla yaşa özgü referans aralıklarının kullanılması gerekli görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim