EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 16, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Fenilalanin ve Tirozin Düzeyinin Plazma ve Kuru Kan Damlası Örneklerinde Karşılaştırılması
Halil Kazanasmaz, Meryem Karaca, Ataman Gönel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fotometrik Testlerde Lineariteyi Aşan Örneklerin Tespitinde Uyarı İşaretleri Yeterli mi?
Esin Çalcı, Fatma Meriç Yılmaz, Turan Turhan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glikozile Hemoglobin İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Giray Bozkaya, Murat Örmen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HbA1c Değerlerinin İnflamatuar Belirteçleri ile İlişkisi
Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Burcu Basat, Müberra Vardar, Okan Dikker, Mustafa Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Serum Adiponektin, ICAM-1 ve VCAM-1 Düzeyleri
Yeşim Güvenç, Mustafa Serteser, Ece Onur, Fatma Taneli, Soner Cander, Tülay Köken
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PT ve aPTT referans aralıklarının yaş bağımlı değişiminin belirlenmesi
Şerif Ercan, Salih Karaca, Mahmut Çakır
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye İzin Verilen Toplam Hata (TEa) Kriterlerinin CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) Kriterleriyle Karşılaştırılması
Zeynep Altun, Ayşegül Keleş, Nilhan Nurlu Ayan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
D Vitamini Ve Metabolomik
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim