EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-100
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Likit Kromatografi-Tandem Kütle Spektrometre ile 25-Hidroksivitamin D3 Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Burcu Basat1, Müberra Vardar1, Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Çorum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D3; Likit kromatografisi-tandem kütle spektrometresi; Ölçüm belirsizliği
Özet
Amaç: Ölçüm belirsizliği, elde edilen test sonucunun kalitesinin kantitatif göstergesi olup, test sonucunun gerçek değeri ne ölçüde temsil ettiğini gösterir. Bu nedenle laboratuvarımızda likid kromatografi-tandem kütle spektrometre ile analizi yapılan 25 hidroksivitamin D3 testi için ölçüm belirsizliğini hesaplamayı ve hesabının nasıl yapılacağını, bulgularımızı literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırmayı, belirsizlik değerinin hastaların D vitamini durumu kararına olası etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Likid kromatografi-tandem kütle spektrometre ile analiz edilen 25-hidroksivitamin D3 için, Nordest kılavuzu baz alınarak oluşturulan ölçüm belirsizliği hesaplama modeli doğrultusunda, bir yıllık patolojik ve normal seviyelerdeki toplam 440 adet iç kalite kontrol verileri, 4 döngü, her döngüde 5 seviye olmak üzere 20 adet dış kalite kontrol verileri kullanılıp standart belirsizlikler hesaplanarak her birinin karesi alınıp toplandı ve bu değerin karekökü alınarak birleşik belirsizlik hesaplandı. Daha sonra da birleşik belirsizlik değeri k faktörü ile çarpılararak genişletilmiş ölçüm belirsizliği elde edildi.

Bulgular: Laboratuvar içi yeniden üretilebilirlik %7.44, laboratuvardan kaynaklanan bias %16.01, ölçüm prosedüründen kaynaklanan bias %0.82, bias komponentinin ölçüm belirsizliği %16.03, birleşik belirsizlik %17.67 ve genişletilmiş ölçüm belirsizliği %34.64 olarak hesaplandı.

Sonuç: 25-hidroksivitamin D3 için total izin verilebilir hata +/- %25 olduğundan, çalışmamız sonucunda; 25-hidroksivitamin D3 için genişletilmiş ölçüm belirsizliği değerimiz yüksek bulunmuştur. Bu değeri %25’in altına düşürmek için olası hataları kısıtlayacak hedefe yönelik çözümler aranmalıdır. Hastanın sonuçlarına ölçüm belirsizliği değerini eklemek, klinik karar verme noktasında hekimin gücünü ve laboratuvar sonuçlarına olan güveni artıracaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim