EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-076
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fotometrik Testlerde Lineariteyi Aşan Örneklerin Tespitinde Uyarı İşaretleri Yeterli mi?
Esin Çalcı1, Fatma Meriç Yılmaz2, Turan Turhan1
1Ankara Numune EAH, Tıbbi Biyokimya, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Uyarı İşaretleri, Dilüsyon, Linearite, Fotometri
Özet
Giriş ve Amaç: Fotometrik testlerde sonuçların onayı sırasında karşılaşılan önemli problemlerden biri lineariteyi aşan örneklerin tespitidir. Linearitenin aşıldığı durumlarda, özellikle enzim düzeyleri gerçek değerinden farklı sonuçlar verebilmekte, onay aşamasında bu durum tespit edilemezse hastaların tanı ve tedavisinde ciddi sıkıntılar doğabilmektedir. Sonuçların linearite değerlerini aştığı durumlar için bir takım uyarı işaretleri (flag) tanımlanmış ve bu uyarı işaretlerinin varlığı durumunda örneklerin dilüsyona gönderilmesi önerilmiştir. Bu çalışmada, Roche Moduler P otoanalizörü için tanımlanmış olan uyarı işaretlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizin Biyokimya laboratuvarında Şubat-Ekim 2013 tarihleri arasında dilüsyon yapılmış olan örnekler çalışma kapsamına alınmıştır. Varsa uyarı işaretleri kaydedilmiştir. Dilüsyon öncesi ve sonrası değerler arasındaki fark CLIA 88 sınırlarını aşmış ise örneğin linearite değerinin aşıldığı kabul edilmiştir.

Bulgular: Toplam 479 parametreye dilüsyon yapılmış, 428’inda uyarı işareti mevcutken 51 tanesinde herhangi bir uyarı işareti tespit edilmemiştir. Yapılan dilüsyonlardan 197 tanesinde dilüsyon sonrası anlamlı farklılık oluşmuştur. Lineariteyi aşan örneklerin %9,1’inde uyarı işareti bulunmadığı gözlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışma ile uyarı işareti veren her örneğin dilüsyona gönderilmesi, ancak uyarı işareti gelmeyen testlerde de klinik uyumun mutlaka değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim