EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-134
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
D Vitamini Ve Metabolomik
Bilge Karatoy Erdem, Halide Akbas
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: D vitamini, 25(OH)D, 1,25(OH)2D3, 3-epi-25(OH)D, 24,25(OH)2D3 vitamin D, 25(OH)D, 1,25(OH)2D3, 3-epi-25(OH)D, 24,25(OH)2D3
Özet
D vitamini, kemik sağlığındaki önemli rolünün yanı sıra diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok hastalık ile bağlantısı olan ve günümüzde hormon olarak kabul edilen bir moleküldür. D vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde, uzun bir yarı ömre sahip olduğundan 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] tercih edilmektedir. Ancak D vitamini metabolitlerinin çeşitli hastalıklardaki patofizyolojik rolünü değerlendirmek için tüm metabolomun incelenmesi gerekmektedir. Bunun için total 25 (OH) D düzeylerinin yanı sıra serbest/biyoyararlanılabilir formlar, D vitamini bağlayıcı protein (DBP), parathormon ve 1, 25 (OH) 2 D3, 3-epi-25 (OH) D, 24,25 (OH) 2 D3 gibi diğer belirteçleri içeren metabolomik bir panele gereksinim vardır. Gelecekte D vitamini metabolomiğinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için kütle spektrometreleri potansiyel vaat etmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim