EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-126
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye İzin Verilen Toplam Hata (TEa) Kriterlerinin CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) Kriterleriyle Karşılaştırılması
Zeynep Altun1, Ayşegül Keleş2, Nilhan Nurlu Ayan3
1Ağrı Patnos Devlet Hastanesi, Klinik Biyokimya, Ağrı, Türkiye
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, Ankara, Türkiye
3İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İzin verilen toplam hata (TEa), sigma ölçütü, üçüncü parti kontrol

Amaç: İzin verilen toplam hata (TEa), tek bir test sonucu için kabul edilebilir limitleri belirleyen analitik kalite spesifikasyonudur. TEa, test performansının göstergesi olan sigma değerlerinin hesaplanmasında ve test performansına göre kontrol kural ve ölçüm sayılarının belirlenmesinde kullanıldığı gibi testlerin toplam hatalarının (TE), TEa’yı aşmaması da beklenir. Birçok ülke gibi ülkemizde de bazı testler için ulusal TEa değerleri belirlenmiş, değerlerin ülkemiz laboratuvarlarında uygulanması için 13/10/2016 tarihli 95966346 numaralı genelge yayımlanmıştır. Çalışmamızda; laboratuvarımızın performansını ulusal kriterlerimiz ile sıklıkla kullanılan Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) kriterlerine göre değerlendirmeyi, bu süreçte ortalama ve standart sapma değerlerimize göre kendi kontrol limitlerimizi oluşturarak mevcut kontrol prosedürümüzü geliştirmeyi hedefledik.

Gereç ve Yöntem: Çalışma; Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında bulunan Beckman Coulter AU5800 biyokimya analizöründe, TEa değerleri ülkemizce belirlenen testler üzerinde, üçüncü parti kontroller ve Unity Real Time yazılımı kullanılarak, CLIA kriterlerine göre belirlenmiş kontrol prosedürleriyle 03.02.2016 - 03.08.2016 tarihleri arasında altı ay süreyle yürütülmüştür.

Bulgular: CLIA yerine Türkiye kriterlerinin uygulanması ile sigma değeri 3’ün altında saptanan parametre sayısı 7’den 2’ye düşerken, 3-6 arası saptananların sayısı sabit kalmış ve 6’nın üzerinde saptananların sayısıysa 9’dan 14’e yükselmiştir. Ayrıca TE değerleri, CLIA kriterlerini aşan 2 parametre varken; ulusal kriterlere göre sigma değerleri 3’ün altında saptanan iki analit de dahil olmak üzere hiçbir parametrenin TE değeri Türkiye kriterlerini aşmamıştır.

Sonuç: Çoğunlukla Türkiye kriterlerine göre daha dar aralıklara sahip CLIA kriterlerinin ve buna göre oluşturulan kontrol prosedürlerinin kullanımı, bazı hataların erken tespit ve müdahalesini sağlamıştır. Öte yandan ulusal kriterlerimizin laboratuvarımız koşullarına daha uygun olduğu kanısındayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim