EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Glikozile Hemoglobin İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Giray Bozkaya1, Murat Örmen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: HbA1c, glikozile hemoglobin, MPV, diabetes mellitus, glisemik kontrol

Amaç: Glikozile hemoglobin olarak da bilinen HbA1c, geçmiş 8-12 haftalık dönemdeki kan glukoz kontrolünü gösterir. HbA1c düzeyleri hasta ve doktorlara diyabet tedavisinin işe yarayıp yaramadığı ve tedaviye herhangi bir ayarlama yapılması gerekip gerekmediği konusunda yardımcı olur. Trombosit hacmi (MPV), trombosit fonksiyon ve aktivasyonunun bir belirteci olup otomatik kan sayım cihazları ile ek bir maliyet getirmeden ölçülebilir. Bu çalışmada, MPV ile HbA1c arasındaki ilişkinin araştırılması ve farklı glisemi düzeylerinin MPV’yi nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvar bilgi sisteminden 3647 kişinin (1391 erkek, 2256 kadın) HbA1c ve MPV düzeyleri geriye yönelik olarak elde edildi. Hasta grubu hemoglobin seviyeleri 12-16 g/dL olanlar arasından seçildi. Glisemik kontrol düzeylerine göre; grup A HbA1c<%7, grup B %7-9, grup C >%9 olarak gruplandırılan hastaların HbA1c, MPV ve glukoz, seviyeleri, sırasıyla HPLC, empedans ve hekzokinaz yöntemleri ile ölçüldü. Gruplar arası istatistik karşılaştırma Kruskal-Wallis testi, değişkenler arasındaki ilişki Spearman testi ile araştırıldı ve 0.05’den düşük p değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: A grubu ile C grubu ve B grubu ile C grubu arasında MPV açısından anlamlı fark vardı (p<0.05). B grubunda MPV ile HbA1c (r = 0.076, p=0.016) ve MPV ile açlık glukozu (r = 0.077, p=0.016) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Bulgularımız, trombositlerin yüksek glukoz düzeylerine maruz kalmasının MPV düzeylerinde artışa yol açarak trombositlerin normal davranışını bozduğu ve trombosit hiper aktivitesine sebep olduğunu düşündürdü. Diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyinin kabul edilebilir sınırlar içinde tutulması trombosit hiper aktivitesinin engellenmesi ve pıhtı oluşum riskinin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle diyabetik hastalarda MPV’nin damarsal komplikasyonlar için bir belirteç adayı olabileceği sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim