EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 106-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Monoklonal Gamopatilerin Tanısında Serum Protein Elektroforezi
Özgür Aydın1, İsmail Ertürk2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Antalya, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Serum protein elektroforezi, monoklonal gamopatiler, multipl myelom, M protein, paraprotein, monoklonal protein, monoklonal bant
DOI: 10.56615/tkbd.2022.13

Serum protein elektroforezi (SPE), monoklonal gamopatiler başlığı altındaki multipl myelomun da dahil olduğu geniş bir hastalık grubunun tanısındaki ilk sıra laboratuvar testidir. Hastanın klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesini ve testi isteyen klinik ile koordine olunmasını gerektiren SPE, klinik biyokimya uzmanının “klinik” sıfatına en uygun testlerden biridir. Testin rapor edilmesinde standardizasyon ve harmonizasyon sorunu hem ülkemizde hem de dünyada devam etmektedir. Bu yazı bu konuda bir minimal gereklilikler zemini oluşturmayı hedeflerken burada Türk Hematoloji Derneği’nin Multipl Myelom Tanı ve Tedavi Kılavuzu yol gösterici olarak kabul edilmiştir. Ayrıca testi çalışan laboratuvar uzmanları için SPE değerlendirmesinde bir akış şeması önermek amacıyla literatür yanı sıra kişisel deneyimler de paylaşılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim