EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üç Farklı Kan Alma Tüpünde 30 Biyokimyasal Analitin Karşılaştırılması
Inanc Karakoyun1, Fatma Demet Arslan1, Selin Onur1, Yasemin Kilic Ozturk2, Hulya Parildar2, Banu Isbilen Basok1
1University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Biochemistry, Izmir, Turkey
2Department of Family Medicine, Izmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: kan örneği alma; klinik kimya; immunoassay; serum

Amaç: Bu çalışmada, 3 farklı pıhtı aktivatörlü-jelli tüpü bir cam referans tüp ile karşılaştırdık ve saklama süresinin 30 farklı biyokimyasal analit üzerindeki etkisini değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Kan örnekleri 4 tüpte toplandı: katkı maddesi ve jel içermeyen cam tüp ve üç farklı jelli-pıhtı aktivatörlü tüp (Samplix, Vacuette ve Vacutainer). Cam tüp ile karşılaştırmanın yanı sıra, + 4°C'de 48 saat saklandıktan sonra Samplix, Vacuette ve Vacutainer tüplerinde stabilite analizleri yapıldı.

Bulgular: Samplix'te sodyum (-0,29,bias), potasyum (2.35) ve magnezyum (2.78) için; Vacuette'de sodyum (-0.27), potasyum (2.82), laktat dehidrojenaz (4.47) ve magnezyum (2.46) için; ve Vacutainer'da kalsiyum (-1.56), klorür (0.66), potasyum (3.54), laktat dehidrojenaz (9.11) ve sodyum (0.38) için klinik olarak önemli farklılıklar bulundu. 48 saatin sonunda, Samplix'te klorür (1.01), potasyum (2.69), sodyum (0.54) ve toplam protein (1.95); Vacuette’de klorür (1.11), potasyum (2.06) ve sodyum (0.84); ve Vacutainer'da kalsiyum (1.28), klorür (0.64), serbest T3 (-8.87), glukoz (2.76), potasyum (2.19), sodyum (0.65) ve toplam protein (2.15) stabilitesi bozulan analitlerdi.

Sonuç: Farklı içeriğe sahip çeşitli kan toplama tüpleri (BCT'ler) test sonuçlarında klinik olarak önemli farklılıklara neden olabilir. Bu nedenle, her laboratuvar yeni bir BCT kullanmadan önce referans aralığı transferini doğrulamalı veya kendi referans aralığını oluşturmalıdır. Ayrıca, tüm klinik kimya veya immünolojik test analitlerinin, BCT'lerde 48 saate kadar stabil kalmayabileceği unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim