Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-149
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Plazma Selenyum, Çinko ve Bakır Seviyeleri
Tugba Arıkan1, Mehmet Kelles2, Selman Sarıca3, Metin Kılınc4
1Kahramanmaras Sutcu Imam University, Education Faculty, Department of Elementary Science Teaching, Kahramanmaras, Turkey
2Malatya Education and Research Hospital, Department of Otolaryngeology, Malatya, Turkey
3Kahramanmaras Sutcu Imam University, Medical Faculty, Department of Otolaryngeology, Kahramanmaras, Turkey
4Kahramanmaras Sutcu Imam University, Medical Faculty, Department of Biochemistry, Kahramanmaras, Turkey
Anahtar Sözcükler: Adenoid hipertrofisi; selenyum; çinko; bakır

Amaç: Oksidatif strese bağlı doku hasarının birçok otolaringolojik hastalığın patogenezinde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı adenoid hipertrofisi (AH) bulunan çocukların plazmalarında selenyum (Se), çinko (Zn) ve bakır (Cu) seviyelerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma popülasyonu 60 çocuktan oluşmaktaydı; 30 sağlıklı çocuk (Grup 1) ve AH’si bulunan 30 çocuk (Grup 2). Se, Zn ve Cu ölçümleri atomik absorpsiyon spektrofotometre cihazı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Grup 1'e göre Grup 2’de plazma C-reaktif protein (CRP) ve Cu düzeyleri anlamlı olarak yüksek ve plazma Se ve Zn düzeyleri anlamlı olarak düşük bulundu (p <0,05). Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, Zn ile CRP (r = −0,322, p = 0,012) ve WBC (r = -0,262, p = 0,043) arasında istatistiksel olarak negatif korelasyon saptandı. Se ile Zn arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon saptandı (r=0,276, p=0,033).

Sonuç: Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında AH'li çocuklarda saptanan azalmış Se ve Zn gibi serum antioksidan eser element seviyeleri ile artmış Cu seviyeleri, AH'nin azalmış antioksidan yanıt ve artmış inflamasyon ile ilişkili olduğu hipotezini desteklemektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim