EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-100
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Konjuge Linoleik Asit Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri
Sevil Kurban, İdris Mehmetoğlu
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Konjuge linoleik asit, Vücut kompozisyonu, İmmünite, Diabetes mellitus

Konjuge linoleik asit (KLA), bir omega-6 esansiyel yağ asidi olan linoleik asit (LA)'in geometrik ve pozisyonel izomerlerini kapsar. 1987'de Pariza ve ark. tarafından KLA'in antikanserojen etki gösterdiği ilk defa tesadüfen keşfedilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar vücut yağını azaltıcı, immüniteyi artırıcı ve antikanser, antidiabetojenik ve antiaterojenik özellikleri gibi insan sağlığı üzerine faydalı etkileri olduğu bildirilmiştir.

KLA insanda önemli miktarda sentezlenmediği için esas kaynağı diyetteki geviş getiren hayvanların eti ile süt ve süt ürünleridir.

Bu derlemede KLA'in hayvan ve insanlarda vücut kompozisyonu, immünite, karsinojenezis ve diabetes mellitus üzerine olan etkilerini ve bu etkilerin mekanizması anlatan güncel yayınlara işaret edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim