EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 064-068
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Böbrek Hastalığına Bağlı Olan Serum hCG Yüksekliği
Arzu Etem Akağaç1, Soycan Mızrak2, Tolga Mızrak3
1Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
2Uşak Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
3Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: hCG, immunoassay, polietilen glikol(PEG)
DOI: 10.56615/tkbd.2023.08

Amaç: Son zamanlarda yayınlanan bazı makaleler yanlış pozitif human koryonik gonadotropin (hCG) sonuçlarının kaynağını araştırmıştır. Bu olgu, kronik böbrek hastalığı (KBH) olan genç bir kadın hastada hafif yüksek gerçek pozitif bir hCG sonucunu göstermektedir.

Gereç ve Yöntem: Hastanın serum hCG değeri 4 immunoassay sistemi ile ölçüldü. Daha sonraki aşamada dilüsyon ve PEG 6000 ile çöktürme gerçekleştirildi.

Bulgular: 4 immunoassay yöntemi ilede hCG sonuçları bir miktar yüksek bulundu. Immulite ile geri kazanım oranı dilüsyon sonucu için 0,98, PEG sonucu için 0,54 olarak hesaplandı. Dilüsyon ve PEG 6000 ile çöktürme çalışmaları, heterofil antikorların varlığını desteklemedi.

Sonuç: Sonuçların hepsi birlikte değerlendirildiğinde beklenmeyen pozitif hCG sonucunun KBH’na sekonder olduğu gösterildi. Bizim vakamız gibi KBH hastalarında HCG yüksekliği olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim