EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Glukoz Metabolizması Normal Bireylerde Glukoz Yüklemesi Sonrası Birinci Saat Glisemisi İle Bazal İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
Emin Savaş Kılavuz1, Mehmet Tosun2, Tuba Şanlı3, Nermin Erol4
1Nazilli Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuarı, Nazilli, Aydın
2Akşehir Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuarı, Akşehir, Konya
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstatistik Ana Bilim Dalı, Afyon
4Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın
Anahtar Sözcükler: Glukoz tolerans testi, fibrinojen; C-reaktif protein

Amaç: Bu çalışmanın amacı 75 gr glukoz yüklemesi yapılan kişilerde yükleme sonrası birinci saat glukoz ve insülin düzeyleri ile inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya obez olmayan ve görünürde sağlıklı, glukoz metabolizması normal 11 kişi dahil edildi. Bu kişilerin 75 gr glukoz yüklemesi sonrası birinci saat glukoz ve insülin düzeyleri ile açlık (C-reaktif protein) ve fibrinojen düzeyleri arasındaki korelasyon değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan 11 kişinin açlık C-reaktif protein ve fibrinojen değerleri ile birinci saat glukoz ve insülin değerleri arasında olumlu yönde, çok güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon olduğu görüldü.

Sonuç: 75 gr glukoz yüklenen kişilerde birinci saat glukoz düzeyleri bazal inflamasyon düzeyi belirteçleri olarak kullanılan fibrinojen ve C-reaktif protein ile etkileşim gösteriyordu. Bu ilişki nedeniyle birinci saat glukoz düzeylerinin ileride gelişmesi olası glukoz metabolizma bozukluklarının öngörüsünde kullanılabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim