EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-049
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hiperhomosisteinemide Biyokimyasal Mekanizmalar
Ramazan Memişoğulları, Fatih Akçay
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Homosistein, lipid peroksidasyonu, pıhtılaşma, endotel, adenozin

Hiperhomosisteinemi kardiyovask üler hastalık lar için son zamanlarda tanımlanmış bağımsız bir risk faktörüdür. Hiperhomosisteinemide vasküler hasar mekanizması tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, serbest radikal üretimi ve lipid peroksidasyonunu artırarak, endotelyal fonksiyonları, trombosit fonksiyonları veya pıhtılaşma sistemini bozarak, ve de adenozin üretiminde azalmaya neden olarak bu hasara yol açabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim