EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 2, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Hipertiroidili Hastalarda, Propil Tiyourasil Tedavisinin Nitrik Oksit Oksidan ve Antioksidanlar Üzerine Etkileri
Berna Yalçın, Can Duman, Mustafa B. Çekmen, Berrin Çetinarslan, Zeynep Cantürk, Sarper Erdoğan, Hacı Kahya Özdoğan, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diabetik Nefropatili Hastalarda Spesifik Proteinlerin Değerlendirilmesi
Polat Çalışkaner, Ayşenur Atay, Mehmet H. Köseoğlu, Zeliha Hekimsoy
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Astım Olgularında IL-1β, IL-6 ve TNFα Düzeyleri
Ayşın Şakar, Ahmet Var, Ece Onur, Yeşim Güvenç, Arzu Yorgancıoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sekonder Raynaud Fenomenli Hastalarda Homosistein Düzeyleri
Ceyda Kabaroğlu, Kenan Aksu, Gökhan Keser, Fahrettin Oksel, Işıl Mutaf, Sara Habif
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Westergren Metodu ve Test-1 Cihazı İle Ölçülen Eritrosit Sedimentasyon Hızı Sonuçlarının Karşılaştırılması
Melih Aktaş, Neslihan Erçetin, Burak Çimen, Arzu Kanık, Gülçin Eskandari, Uğur Atik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

β-C Terminal Te lopeptid ve Osteokalsin; Osteoporoz Tanıs ında Yararlı Olabilir mi ?
Hatice Gözaydın, İnci Küçükercan, Murat Ökte, Gülcan Baloğlu, Nazan Tunçbilek, Asuman Orçun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Hiperhomosisteinemide Biyokimyasal Mekanizmalar
Ramazan Memişoğulları, Fatih Akçay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim