Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Astım Olgularında IL-1β, IL-6 ve TNFα Düzeyleri
Ayşın Şakar1, Ahmet Var2, Ece Onur2, Yeşim Güvenç2, Arzu Yorgancıoğlu1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Astım, IL-1β, IL-6 ve TNF-α

Amaç: Astım, ülkemizde bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama % 5 oranında görülen bir allerjik hastalıktır. Astım patogenezinde bazı proinflamatuvar sitokinlerin sentez ve salınımının, bronş aşırı duyarlılığı üzerine etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, stabil astım olgularında, etkili olan sitokinlerin saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 31 stabil astım olgusu ve 19 sağlıklı bireyde IL-1β, IL-6 ve TNF-α kan düzeyleri ELISA (Enzyme Linked-Sorbent Immunassay) yöntemiyle çalışıldı ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Astım olgularında ve sağlıklı bireylerde IL-1β düzeylerinin ölçülebilir düzeyde olmadığı saptandı. IL-6 ve TNFα düzeyleri ise, astımlı olgularda, sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.038, p=0.001).

Sonuç: Astımlı olgularda inflamasyonu değerlendirebilmek için TNFα ve IL-6 düzeylerinin saptanması-nın yararlı olabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim