EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Etanol Sonuçlarında Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Giray Bozkaya, Öznur Asil, Kaan Kuzu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Etanol; Belirsizlik; Sağlık hizmeti kalitesi; Kalite kontrolü
DOI: 10.56615/tkbd.2023.01

Amaç: Ölçüm belirsizliği, biyokimyasal bir ölçümde rastlantısal etkilerin sonucunda ölçülen değerin hangi sınırlarda değişiklik gösterebileceğiyle ilgili bilgi verir. Elde edilen sonucun kalitesinin kantitatif bir göstergesi olup bu sonucun gerçek değeri hangi ölçüde temsil ettiği tahminine olanak sağlar. Çalışmamızın amacı; etanol testinin ölçüm belirsizliği hesaplanarak, test sonuçlarına etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için laboratuvarımızda 730 düşük seviye ve 730 yüksek seviye iç kalite kontrol verileri ile dış kalite kontrol verileri kullanıldı. Etanol analizinin ölçüm belirsizlik değeri Eurachem/CITAC Guide CG 4’e göre hesaplandı.

Bulgular: Laboratuvar içi yeniden üretilebilirlik (uRW) değeri %1.31, dış kalite kontrol belirsizlik bileşeni (u(bias)) değeri %2.64 ve etanolün ölçüm belirsizlik değeri %95 güven aralığında ±%5.8 olarak hesaplandı. Bu sonuca göre 7 (%0.32) etanol sonucu eşik değere yakındı. Elde edilen etanol ölçüm belirsizlik değerine göre 5 (%0.23) sonucun düşük, 2 (%0.09) sonucun yüksek ölçüldüğü düşünülebilir.

Sonuç: Toplam 2151 etanol sonucunun %99.4’ünün ölçüm belirsizliğinden etkilenmediği belirlendi. Laboratuvarımızda etanol testi için, çoğu çalışmanın aksine düşük bir ölçüm belirsizliği bulunmasına rağmen daha sıkı analitik performans şartları ile ölçüm belirsizliğinin daha da düşürülerek yasal sınırlara yakın değerlerin etkilenmemesi hedeflenmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim