EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Sözcükler: Hemoliz, immunoassay, troponin I

Amaç: Miyokard hasarının oldukça duyarlı ve özgül belirteçleri olan kardiyak troponinlerin ölçümünde kullanılan bazı immünometrik yöntemlerin hemoliz interferansından etkilendiği bildirilmiştir. Bu çalışmada, kemiluminesens immünometrik yöntemi kullanan Immulite 2000 (Siemens/DPC, USA) cihazında troponin I ölçümünde, hemolizin önemli bir interferant olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Hemolizsiz hasta serum örneklerinden üç farklı konsantrasyonda troponin I içeren (düşük: 1.17, orta: 3.75, yüksek: 22.15 ng/mL) serum havuzları oluşturuldu. Osmotik şok yöntemi kullanılarak tam kandan hemolizat hazırlandı. ABL 800 Flex (Radiometer, Denmark) cihazıyla hemoglobin ölçümü yapılarak üç farklı konsantrasyonda hemoglobin (0.60, 1,50 ve 3.00 g/dL) içeren hemolizat elde edildi. Hazırlanan hemolizatlar, farklı konsantrasyonlarda troponin I içeren serum havuzlarına eklendi ve hemoliz indeksleri (hafif, orta ve yoğun Architect c8000 (Abbott Diagnostics, Japan) cihazında spektrofotometrik yöntemle saptandı.

Bulgular: Düşük troponin I konsantrasyonu içeren yoğun hemolizli örneklerde en yüksek negatif bias gözlendi. Tüm hemoliz düzeylerindeki troponin I serilerinin ölçümünün analitik preformans kriteri TE (toplam hata) < % TEa (izin verilebilir toplam hata) [TEa = %30, CLIA 2003] olarak hesaplandı.

Sonuç: Immulite 2000 (Siemens/DPC, USA) sisteminde düşük analit konsantrasyonlarında, hemoliz, hemolizat konsantrasyonuna bağlı olarak negatif biasa neden olmakta ancak testin analitik performansını bozmamaktadır. Düşük troponin I konsantrasyonlarının klinik karar düzeyine yakın olması nedeniyle, hemolizin derecesinin belirlenmesi ve preanalitik dönemde önlenmesi yaşamsal önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim