EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 8, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Troponin I Ölçümünde Hemolizin Ümmünoassay Sisteminin Analitik Performansına Etkisi
Nuri Orhan, Hayriye Ak Yıldırım, Hatice Yüksel, Özlem Yavuz, Ramazan Memişoğullar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CRP Ölçümünde İmmunoflorometrik ve İmmunoturbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal, Ayşe Ulusoy Karaca, Teoman Çınar, Serpil Sancar, Müberra Akdoğan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Siroz Hastalarında Alkalen Fosfataz Üzoenzimlerinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi
Serhat Akça, Kenan Çelik, Hüseyin Aydın, Gürsel Yıldız, Hakan Alagöz, Abdülkerim Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asetik asitle Kolit Geliştirilen Sıçanlarda N-asetilsisteinin Protein Oksidasyonuna Etkisi
Aylin Yılmaz, Sevgi Eskiocak, Şemsi Altaner, Nesrin Turan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Transforming Growth Factor-β "nın Kanserde Baskılayıcı Rolü
Pervin Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim