Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Transforming Growth Factor-β "nın Kanserde Baskılayıcı Rolü
Pervin Vural
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya, Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: TGFβ, kanser, tümör supresör, onkogen
Özet
Transforming Growth Factor- β" (TGFβ) doku homeostazının sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. TGFβ sinyalizasyon yolunun bozulması kanserde büyük önem taşımaktadır. Proapoptotik etkisi ile, ayrıca epitelyal hücre proliferasyonu ve inflamatuar cevabını da baskılayarak TGFβ bir tümör supresörü gibi davranır. Tümör hücrelerinde, sitoplazmik kolu elemanlarında mutasyon sonucu TGFβ yolunun yavaşlaması, ya da TGFβ’nin sitostatik etkilerinin baskılanması ile (nükleer kol), TGFβ’nın antitumoral etkileri bertaraf edilir. Tümör oluşumu sırasında TGFβ antiproliferatif etkilerini kaybeder ve onkojenik özellikler kazanır. Bu derlemede kanserde TGFβ’ün tümör süpresif fonksiyonlarının buzulmasına neden olan mekanizmalar gözden geçirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim