EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CRP Ölçümünde İmmunoflorometrik ve İmmunoturbidimetrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Yasemin Üstündağ, Kağan Huysal, Ayşe Ulusoy Karaca, Teoman Çınar, Serpil Sancar, Müberra Akdoğan
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Bursa
Anahtar Sözcükler: i-chroma, PETIA, Dimension RCRP, metod karşılaştırma, hasta başı test cihazı

Amaç: C-reaktif protein infeksiyon ve akut inflamasyon takibinde kullanılan akut faz reaktanlarından biridir. CRP ölçümü hastanemiz acil laboratuarında hasta başı test cihazı olan i-Chroma cihazı ile merkez laboratuarda ise otoanalizörde (Dimension RXL) çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, immunoflorometrik yöntemle ölçüm yapan i-Chroma micro-CRP performansını immunoturbidimetrik Dade-Behring RCRP yöntemini referans alarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kontrol serumları ile gün-içi ve günler-arası tekrarlanabilirlik çalışıldı. 81 hastanın örnekleri alınarak CRP düzeyi her iki sistemle (çift-kör, paralel şekilde) ölçüldü.

Bulgular: Kontrol materyallerinin gün içi ve günler arası CV'leri (coefficient of variation) 16.7 mg/L ve 35.1 mg/L aralıklarında <%6 bulundu. CRP düzeyleri 2.5-227 mg/L aralıkta bulunan taze serum örnekleri ile yapılan çalışmada korelasyon katsayısı r=0.993, regresyon eşitliği y=1.091x-1.92 olarak belirlendi

Sonuç: i-Chr oma micro-CRP ölçüm yöntemi iyi bilinen tam otomatik Dimension RCRP yöntemi ile benzer ve hasta başı CRP ölçümünde kullanılabilir bulundu.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim