EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 8, Sayı 2
Orijinal Araştırma
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Memnuniyet Anketi
Metin Demir, Ayşenur Atay, Serap Çuhadar, Nejla Barış, Mehmet H. Köseoğlu, Özgür Aslan, Tuna Semerci, Ataman Gönel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroid Kanserli Hastalarda Kalsitonin ve Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki
Nejla Barış, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu, Serap Çuhadar, Metin Demir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalarının Serum B 12 ve Folat Düzeyleri
Serap Cuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı İçin OGTT Değerlendirmesinde ADA Kriterlerinin Yeri
Özlem Gülbahar, Ayşe Banu Çaycı, İrem Budakoğlu, Uğur Erçin, Neslihan Bukan, Hatice Paşaoğlu, Tuncay Nas
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fetal Ense Kalınlığı, Serbest β -HCG ve PAPP-A'nin 1. Trimester Test Sonuçlarına Etkisi
Özlem Öztürk, Emre Karaşahin, İbrahim Alanbay, Muhittin Serdar, Mustafa Öztürk, Mutlu Ercan, Taner Özgürtaş, Kemal Erbil
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Asimetrik Dimetilarginin ve Klinik Önemi
Özben Özden Işıklar, Işıl Mutaf
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim