EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-067
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı İçin OGTT Değerlendirmesinde ADA Kriterlerinin Yeri
Özlem Gülbahar1, Ayşe Banu Çaycı1, İrem Budakoğlu2, Uğur Erçin1, Neslihan Bukan1, Hatice Paşaoğlu1, Tuncay Nas3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Gestasyonel Diabetes Mellitus, Oral Glukoz Tolerans Testi, American Diabetes Association Kriterleri, National Diabetes Data Group Kriterleri

Amaç: Gebelikte oldukça yaygın görülen Gestasyonel diabetes mellitus anne-çocuk sağlığı açısından risk oluşturur. Gestasyonel diabetes mellitus tanısını koymada farklı Oral Glukoz Tolerans Testi değerlendirme kriterleri kullanılabilir. Çalışmamızda National Diabetes Data Group kriterlerini altın standart kabul ederek American Diabetes Association kriterlerinin geçerliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemizde 2008 yılı içerisinde oral glukoz tolerans testi yaptıran gebeler alındı. Oral glukoz tolerans testi değerlendirmesinde kullanılan American Diabetes Association kriterlerinin geçerliği araştırıldı. Ayrıca tarama amaçlı yapılan glukoz yükleme testinin American Diabetes Association ve National Diabetes Data Group kriterlerine göre pozitif prediktif değeri ölçüldü.

Bulgular: Tarama amaçlı yapılan glukoz yükleme testi yaptıran 1968 hastadan sonucu ≥140 mg/dL olanların sayısı 470 (%23.9) idi ve bunlardan sadece 336'sı oral glukoz tolerans testi yaptırmıştı. American Diabetes Association kriterlerinin duyarlılığı %100, özgüllüğü %92.3, pozitif prediktif değer %61, negatif prediktif değer %100, olabilirlik oranı 1.3 ve doğruluğu %93 bulundu. Tarama amaçlı yapılan glukoz yükleme testinin pozitif prediktif değeri ise gestasyonel diabetes mellitus tanısı için American Diabetes Association kriterleri kullanıldığında %17.6 ve National Diabetes Data Group kriterleri kullanıldığında %10.7 idi.

Sonuç: American Diabetes Association kriterlerinin duyarlılığı, özgüllüğü ve pozitif prediktif değeri yüksek bulunduğundan gestasyonel diabetes mellitus tanısını koymada oral glukoz tolerans testi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayrıca, tarama amaçlı yapılan glukoz yükleme testinin pozitif prediktif değeri National Diabetes Data Group kriterlerine kıyasla American Diabetes Association kriterleri kullanıldığında daha yüksek olduğundan, American Diabetes Association kriterlerinin kullanılması, daha fazla hastaya tanı konulmasını sağlayabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim