Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Memnuniyet Anketi
Metin Demir, Ayşenur Atay, Serap Çuhadar, Nejla Barış, Mehmet H. Köseoğlu, Özgür Aslan, Tuna Semerci, Ataman Gönel
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya 2 Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Anket, laboratuvar, klinisyen memnuniyeti

Amaç: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştır ma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla anket hazırlandı.

Gereç ve Yöntem: Ankete 263 kişi katıldı ve katılımcıların 141 asistan/pratisyen hekim, 90 uzman, 32 klinik şef/şef yardımcısıdır. Sonuçların yeterli zamanda ulaşıp ulaşmadığı, sonuçların doğruluğu, hata kaynakları, kritik değerlerin bildirilmesi gibi süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla 16 soru sorulmuştur.

Bulgular: Anket soruları testlerin çalışılma ve sonuç alınma süreleri, çalışılan testlerin çeşitliliği, sonuçların uyumluluğu, laboratuvara danışma, test sonuçları doğruluğu konularında sınıflandırılabilir.

Sonuç: Testlerin tanısal işlem açısından yeterli olduğu, bilimsel araştırmalar için ise çalışılan test çeşitliliği artırılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Sonuçların doğruluğu açısından laboratuvarımız güvenirliliği iyi bir noktada olmakla birlikte hataların en aza indirilmesi için hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Test sonuçlarının laboratuvar uzmanıyla beraber değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi laboratuvar performansını ve klinisyen memnuniyetini artıracak, hastadan tekrar kan almak gibi hasta memnuniyetini azaltan olaylarında azalmasını sağlayacaktır. Test sonuçları ile ilgili olarak laboratuvar ile klinik arasındaki iletişimin artması ile tekrar örnek gönderme gibi işlemlerin azalacağı, kritik değer bildirimlerinde ise oluşacak alt birimler aracılığıyla geri bildirimlerin artacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim