Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fetal Ense Kalınlığı, Serbest β -HCG ve PAPP-A'nin 1. Trimester Test Sonuçlarına Etkisi
Özlem Öztürk1, Emre Karaşahin2, İbrahim Alanbay2, Muhittin Serdar1, Mustafa Öztürk2, Mutlu Ercan2, Taner Özgürtaş1, Kemal Erbil1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Biyokimya ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA), Kadın Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Matrenal serum tarama, risk tahmini, NT ölçümü, down sendromu

Amaç: Günümüzde trizomi 21 ve 18 taramalarının değerlendirilmesinde 11-14 haftalar arasında İkili test, 16-18 haftalar arasında Üçlü test kullanılmaktadır. Bu çalışmada birinci trimester değerlendirilmesinde kullanılan fetal ense kalınlığı (Nuchal Trnslucency, NT), anne kanında serbest insan koryonik gonadotropin (Free Beta HCG) ve gebeliğe özgü plazma protein- A (PAPP- A) ölçümlerinin tekrarlanabilirlikleri ve bunların hastanın risk değerlendirme sonuçlarına etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Analitik tekrarlanabilirlik için 3 farklı serum havuzu hazırlanarak 5 ölçüm yapılmıştır. NT için ise 5 farklı uzman tarafında 9 kişinin NT değerleri ölçülmüş ve 1. trimester sonuçlarına etkileri araştırılmıştır. Serum havuzları çalışılırken serbest Beta HCG ölçümü için IMMULITE® Free Beta HCG kiti (Siemens Medical Solutions Diagnostics Limited, United Kindom), PAPP-A ölçümü için IMMULITE® PAPP-A kiti (Siemens Medical Solutions Diagnostics Limited, United Kindom) kullanılmıştır. Risk değerlendirilmesinde ise Prenatal tarama programı (PRİSCA Typolog Software Gmbh, Hamburg, Germany) kullanılmıştır.

Bulgular: Gün içi tekrarlanabilirlik sonuçları (min-max %CV) değerleri serbest-BHCG için %3.9-8.6, PAPP-A için %4.2-7.0, NT değerlerinin ise %4.02-17.6 saptanmıştır. Bu değişimlerin 1. trimester risk oranlarına etkileri hesaplandığında sırasıyla 3 farklı serum havuzunda serbest -BHCG değişimlerinde %0-16.3, %0-0.8, %0-16.46, PAPP-A değişimlerinde %0-9.5, %0-34.6, %8-17.15 ve NT değişimlerinde %27.4-37, %24.3-35.1, %50.7-%57.2 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Sonuçta analitik performansları kabul edilebilir sınırlarda olmasına rağmen bu değişimlerin risk hesaplanmasını yüksek oranda etkiledikleri görülmektedir. Düşük riskli gruplarda klinik tanıyı etkilemediği ancak yüksek riskli örneklerde ve ileri yaş gebelerde klinik kararı etkileyebilecek sonuçlara neden olmaktadır. Bu sonuçlar bir kez daha göstermiştir ki 1. trimester testleri için analitik performansın optimumda tutulması şarttır. Mutlaka sıkı Internal ve Eksternal Kalite Kontrol programları beraberinde yapılmalıdır. NT için mutlaka bir eğitim programına katılmak gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim