Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-089
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Asimetrik Dimetilarginin ve Klinik Önemi
Özben Özden Işıklar1, Işıl Mutaf2
1Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Erzurum
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya, İzmir
Anahtar Sözcükler: Asimetrik dimetilarginin, nitrik oksid, endotel disfonksiyonu, kardiyovasküler risk faktörleri

Asimetrik dimetilarginin (ADMA) plazmada, idrarda ve dokularda bulunan, arginine benzeyen bir aminoasittir. Proteinlerdeki arginin kalıntılarının metillenmesiyle doğal olarak oluşan ADMA ile ilgili çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Nitrik oksit sentaz'ın major inhibitörü olan ADMA kardiyovask üler risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu derlemede ADMA'nın metabolizması, başta endotel disfonksiyonu olmak üzere çeşitli patolojilerle ilişkisi ve ölçüm yöntemleri ile ilgili bilgiler aktarılmış, klinik ve deneysel çalışmalarının sonuçları tartışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim