EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Lityumla Tedavi Edilen Psikiyatri Hastalarının Serum B 12 ve Folat Düzeyleri
Serap Cuhadar, Ayşenur Atay, Mehmet Köseoğlu
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Lityum, vitamin B12, kobalamin, folat, folik asit, vitaminler

Amaç: Lityum kullanımı il e folat ve vitamin B 12 metabolizması arasında bağlantı olup olmadığı konusu henüz tam netleşmemiştir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizin Psikiyatri kliniğine Ocak - Aralık 2008 tarihleri arasında başvuran hastalardan lityum kullanan ve kullanmayanların serum B12 ve serum folat düzeyleri geriye dönük olarak karşılaştırıldı. Profilaktik olarak lityum kullanan ve duygulanım bozukluğu olan 64 hasta (42’si bipolar), lityum kullanmayan 64 hasta (46’sı unipolar depresyonda) değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Lityum kullanan ve kullanmayan hastalar arasında folat ve B12 düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Lityum kullanan hastaların 5’inin (%8) folat düzeyi 3 ng/mL’nin altında (folat referans değerleri: 3-17 ng/mL) ve 18 (%28) hastanın B 12 düzeyleri 193 pg/mL’nin altında (B12 referans değerleri: 193-982 pg /mL) idi. Lityum kullanmayanların 14’ünde ise (%21) B12 düzeyleri düşük bulundu.

Sonuç: Diğer çalışmaların aksine, gruplar arasında B12 ve folat düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunamadı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim