Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Siroz Hastalarında Alkalen Fosfataz Üzoenzimlerinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi
Serhat Akça4, Kenan Çelik3, Hüseyin Aydın3, Gürsel Yıldız1, Hakan Alagöz2, Abdülkerim Yılmaz2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya, Sivas
4Sivas Numune Hastanesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya, Sivas
Anahtar Sözcükler: Alkalen fosfataz, siroz, izoenzim, agaroz jel elektroforezi, ısı inaktivasyonu

Amaç: Alkalen fosfatazlar (ALP) tanımlanmış pek çok işleve sahip glikoprotein yapıda metalofosfatazlardır ALP, kemik, karaciğer, bağırsak ve plasenta gibi dokularda yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve bu dokulara ait patolojilerde serum düzeyleri artar. ALP artışının hangi dokudan kaynaklandığının anlaşılması için ALP spesifik doku izoenzimlerinin belirlenmesi gerekir. Sağlıklı insanlarda plazma ALP'sini kemik ve karaciğer izoenzimleri oluşturur. Bu çalışmada ALP düzeyi yüksek olabilen siroz hastalarında, ALP izoenzim ve düzeylerinin belirlenmesinde ısı inaktivasyonu ve agaroz jel elektroforez yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 50 kontrol ve 50 siroz hastası olmak üzere 100 bireyin serum örneklerinde agaroz jel elektroforezi yöntemi ile elde edilen ALP karaciğer izoenzimi (Jel LALP) ile ısı inaktivasyonu yöntemi ile elde edilen ALP karaciğer izoenzimi (Isı LALP) değerleri, U/L ve toplam ALP'ın yüzde aktivitesi olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Isı LALP kontrol grubunda; 25.08±7.75 U/L, hasta grubunda; 37.00±14.58 U/L idi. Jel LALP kontrol grubunda; 39.24±15.67 U/L, hasta grubunda ise; 51.83±21.18 U/L idi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) idi. Isı LALP yüzde aktivite olarak, kontrol grubu için; 38.93±7.83, hasta grubu için 40.56±9.38 idi. Jel LALP yüzde aktivite olarak, kontrol grubunda; 59.81±14.20, hasta grubunda; 58.19±16.80 idi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Serum ALP izoenzimlerin belirlenmesinde 56ºC'de 10 dakika uygulanan ısı inaktivasyonu yöntemi agaroz jel elektroforezine göre duyarlı değildir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim