EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HbA2 düzeylerinin ölçümünde Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 HPLC sistemlerinin karşılaştırılması
Mehmet Erten, Yeter Çakmak
Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Beta Talasemi; Hemoglobinopati; Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi; Yöntem Karşılaştırması; HbA2; Lifotronic H9

Amaç: Beta talasemiler dünya çapında sık görülen otozomal resesif kalıtılan hemoglobinopatilerdir. Beta talasemi taşıyıcılığının belirlenmesinde kullanılan en önemli parametre hemoglobin A2 (HbA2) düzeyleridir. HbA2 ölçümü için en sık kullanılan yöntemlerden biri yüksek performanslı likit kromatografidir (HPLC). Çalışmamızda Lifotronic H9 ve Primus Ultra2 marka HPLC cihazlarının HbA2 ölçüm düzeylerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 19 kadın 32 erkek olmak üzere 51 kişi dahil edildi. Cihazların uyumu Bland-Altman yöntemi ile ortaya koyuldu. Ayrıca iki metodun karşılaştırılması için Passing Bablok regresyon analizi de uygulandı. Regresyon doğrusallığının değerlendirilmesinde, kümülatif toplam (CUSUM) testi kullanıldı.

Bulgular: Bland-Altman analiziyle elde edilen grafik incelendiğinde sonuçların geometrik ortalamasının 0,95 ve %95 güven aralığınında 0,8855 to 1,0090 arasında olduğu gösterildi. Passing-Bablok regresyon analizi sonuçları incelendiğinde oluşturulan model, Y (Lifotronic H9)= 0,52 + 0,8 X (Primus Ultra2) olarak bulundu.

Sonuç: Yeni kullanıma giren Lifotronic H9 cihazının HbA2 ölçümlerindeki performansı Primus Ultra2 ile kıyaslanarak gösterildi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim