EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-053
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aktive Parsiyal Tromboplastin Zamanı, Protrombin Zamanı ve Fibrinojenin Diurnal Varyasyonu
Tuna Semerci1, Alperen İhtiyar2, Fatma Demet Arslan3, Mehmet Hicri Köseoğlu3
1İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İZMİR, Türkiye
2Samsun Bafra Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, SAMSUN, Türkiye
3İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
Anahtar Sözcükler: APTT, PT, Fibrinojen, Diurnal Varyasyon
DOI: 10.56615/tkbd.2023.06

Amaç: Bu çalışmada günlük rutinde en çok kullanılan koagulasyon testleri olan aktive parsiyal tromboplastin zamanı (APTT), protrombin zamanı (PT) ve plazma fibrinojeninin gün içindeki değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan gönüllülerden 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 24.00 saatlerinde kan alındı. PT, APTT ve fibrinojen parametrelerin analizi için ACL Top 500 cihazında (Instrumentation Laboratory, Bedford, MA, USA) orjinal kitleriyle optik yöntem kullanıldı. Saat 09.00'da alınan örnekler bazal olarak kabul edildi. Günün değişik saatlerinde elde edilen plazmalardan APTT, PT ve fibrinojen sonucu, istatistiksel ve klinik olarak saat 09.00'da elde edilen bazal sonuçlarla karşılaştırılarak diurnal varyasyon araştırıldı.

Bulgular: Çalışmamıza yaşları 18-50 yaş arasında olan toplam 15 (10 erkek, 5 kadın) sağlıklı gönüllü dahil edildi. Çalışmamızda PT değerlerinde bazal düzeye göre klinik ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p< 0.0125). APTT de fibrinojen de saat 09.00’da en yüksek olup gün içindeki tüm sonuçlar bazal düzeyden klinik olarak anlamlı düşük bulundu (APTT saat 12.00 % değişim maksimum -%13.36, Fibrinojen saat 24.00 % değişim maksimum -%9.81) Bazal değer ile karşılaştırdığımızda APTT ve fibrinojen düzeyleri bazı saatlerde bazale göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p< 0.0125).

Sonuç: Koagulasyon testlerinden PT gün içinde değişiklik göstermemiştir. APTT ve fibrinojen değerlerinde ise gün içinde farklılıklar tespit edilmiş olup, klinik değerlendirmede numune alım saatlerinin dikkate alınması önerilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim