EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-123
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çoklu Biyobelirteç Yaklaşımı ile Miyokard Enfarktüsü Sonrası Prognozun Öngörülmesi
Evin Kocatürk1, Alparslan Birdane2, Arif Alper Cevik3, Ertugrul Colak4, Ahmet Musmul5, Omer Colak6
1Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Medical Biochemistry, Eskisehir, Türkiye
2Uludag University Medical Faculty, Cardiology, Bursa, Türkiye
3United Arab Emirates University, College of Medicine and Health Science, Internal Medicine, Emergency Medicine Section, Al-Ain, Birleşik Arap Emirlikleri
4Eskisehir Osmangazi University Medical Faculty, Biostatistics, Eskisehir, Türkiye
5Eskisehir Osmangazi University, Vocational School of Health Services, Eskisehir, Türkiye
6Simge Medical Laboratories, Eskisehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Troponin T, Natriüretik Peptid, Miyoglobin, Miyokardiyal Infarktüs, Prognoz
DOI: 10.56615/tkbd.2022.14

Amaç: Akut miyokard enfarktüsü sonrası erken risk sınıflandırması komplikasyonların öngörülmesinde çok önemlidir. Bu çalışmada, multi-biomarker yaklaşımı ile akut miyokard enfarktüsü sonrası prognozun öngörülmesinde en duyarlı paneli bulmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Akut koroner sendrom tanısı almış 120 hasta dahil edildi. Akut myokard infaktüsü sonrası hastalarda gelişen kalp yetmezliği ve ölüm sonlanımları takip edildi. Bu kötü prognozların öngörülmesinde belirteçlerin ve yeni panellerin prediktif değerleri incelendi.

Bulgular: Akut myokard infarktüsü sonrası gelişen kalp yetmezliği öngörüsünde glukozun ROC eğrisi altında kalan alanı 0.714, hs-cTnT'nin 0.779 ve NT-proBNP'nin 0.842 (sırasıyla p=0.035, p=0.002, p<0.001) idi. hs-cTNT, NT-proBNP, kopeptin, miyoglobin ve glukoz kullanılarak oluşturulan panelde eğri altında kalan alan 0.917'ye ulaştı. Mortalite tahmininde kopeptinin ROC eğrisi altında kalan alanı 0.696, miyoglobinin 0.713 ve glukozun 0.800 (sırasıyla p=0.045, p=0.003, p=<0.001) idi. hs-cTNT, kopeptin, miyoglobin ve glukoz kullanılarak oluşturulan panelde, mortalite tahmininde ROC eğrisi altında kalan alan 0.865’e ulaştı.

Sonuç: Biyobelirteç kombinasyonları, biyobelirteçlerin prediktif değerlerini artırabilir. Bu çalışmada serum hs-cTNT, NT-proBNP, kopeptin, miyoglobin ve glukoz düzeyleri kullanılarak güçlü prognostik panellerin oluşturulduğu gösterilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim