EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-154
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Saptama Limitleri Daha Düşük Olan GGK Testleri Kolonoskopi Sayısını Artırır
Bayram Şen1, Oğuzhan Okcu2, Medeni Arpa3, Remzi Adnan Akdoğan4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Adenokarsinom, Adenom, Kolon Kanseri, Gaitada Gizli Kan Testi, GGK

Amaç: Dünya çapında her iki cinsiyette de tüm kanserlerin yaklaşık 10%'unu oluşturan kolon kanseri, kansere bağlı ölümlerin dördüncü en yaygın nedenidir. Vakaların yaklaşık 95%'i adenomlardan kaynaklanır. Son yıllarda, kolon kaynaklı patolojilerin ve kanser öncesi değişikliklerin erken tespiti, ölüm oranlarının düşmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle, kolorektal kanseri önlemek ve uygun şekilde tedavi etmek için erken teşhis gereklidir. Farklı saptama limitleri olan gaitada gizli kan testlerinin (GGK) kolonoskopi sonuçları ile ilişkisini ve testlerin performanslarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Üçüncü basamak bir üniversite hastanesi laboratuvarında farklı zaman dilimlerinde kullanılan 10, 30 ve 50 ng/mL cut-off değerlerine sahip 3 farklı immünokimyasal GGK testinin kolonoskopi sonuçları ile uyumu retrospektif olarak incelendi. Adenom ve adenokanser, ileri neoplazi, adenokarsinom için testlerin sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri belirlendi.

Bulgular: GGK testinin cut-off değerleri arttıkça lezyon saptama oranlarının düştüğünü gözlemledik; Adenokarsinom vakalarının 1/23'ü, 5/22'si, 1/1'i tespit limitleri sırasıyla 10, 30, 50 ng/mL olan testlerde saptanmadı. Testlerin negatif prediktif değerleri adenokarsinom tespiti için 97%'nin üzerindeydi.

Sonuç: GGK testi tespit limitinin değiştirilmesi performansı etkiler. Tespit limitinin düşürülmesi adenokarsinom hastalarının tespit edilmesini kolaylaştıracak beraberinde yanlış pozitif sonuçlar nedeniyle uygulanan kolonoskopi sayısını artıracaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim