Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-139
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnvaziv Duktal Karsinom ve Fibroadenom Hastalarında İskemi Modifiye Albümin Düzeyleri
Sibel Bilgili1, Özlem Uğurlu1, Giray Bozkaya1, Nuriye Uzuncan1, Baha Zengel2
1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Izmir, Türkiye
2SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Izmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: meme kanseri; fibroadenom; invaziv duktal karsinom; iskemi modifiye albümin; oksidatif stres

Amaç:Bozulmuş oksidatif-antioksidan denge, kanser gibi birçok hastalığın patogenezinde önemli bir rol oynar. İskemi modifiye albümin (IMA), iskemik dokulardan üretilen serbest radikallerle değişime uğramış albümindir. Bu çalışmanın amacı, invaziv duktal karsinomlu ve fibroadenomlu yeni tanı alan hastalarda cerrahi veya medikal tedavi öncesi IMA düzeylerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: IMA düzeyleri invaziv duktal karsinom tanısı alan 30 hastada (Grup 1), fibroadenom tanısı alan 30 hastada (Grup 2) ve 28 sağlıklı kontrol grubunda (Grup 3) ölçüldü. Serum IMAdüzeyleri albümin-kobalt bağlanma testi ile absorbans ünitesi (ABSU) olarak ölçüldü.

Bulgular: Üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. IMA düzeyleri invaziv duktal karsinom grubunda (0.434 ± 0.056 ABSU) fibroadenoma grubuna (0.344 ± 0.135 ABSU) ve kontrol grubuna (0.196 ± 0.050 ABSU) göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Aynı zamanda fibroadenoma grubu değerleri de kontrol grubundan anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Bu bulgular serum IMA ölçümlerinin meme patolojileri olan hastalarda oksidatif stresin ciddiyetinin göstergesi olabileceğini göstermektedir. İnvaziv duktal karsinom grubunda fibroadenoma ve kontrol gruplarına göre tespit edilen en yüksek IMA seviyeleri, yeni tanı alan hastalarda hastalık şiddetini yansıtabilir ve gelecekte meme kanserinde yeni bir belirteç olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim